Sarkozy en Obama volgens CBS-definitie ook allochtoon

Om meer dan één reden is het wenselijk de termen allochtoon en autochtoon te verlaten. Allochtoon is de term in officiële stukken, vooral voor beleidsdoeleinden voor bepaalde groepen inwoners van ons land. Maar in de volksmond heeft de gevoelswaarde van dit woord inmiddels een negatieve klank gekregen.

Niemand in Frankrijk haalt het in zijn hoofd om president Sarkozy met allochtoon aan te duiden. Ook zal niemand de toekomstige president van de VS, Obama, een allochtoon te noemen, hoewel hij volgens de Nederlandse definitie in die categorie valt. Het woord allochtoon is inmiddels te besmet. Het zet groepen mensen door de negatieve belevingswaarde in een verdomhoekje. Het bevordert de emotionele tweedeling van onze samenleving. Ik juich het initiatief van Hirsch Ballin toe.

    • Dzsingisz Gabor
    • Oud-Burgemeester van Haaksbergen