Rechtszekerheid geldt zeker niet voor burgers

De ministers Verhagen en Koenders schrijven dat terugvordering van de onrechtmatige huursubsidie van oud-minister Herfkens in strijd zou zijn met de rechtszekerheid (NRC Handelsblad, 23 februari). Dat argument moet men ook op al die Nederlanders toepassen bij wie de overheid jaren na dato ineens bedragen terugvordert, ook als de overheid zelf fouten heeft gemaakt. De Belastingdienst komt bijvoorbeeld met terugvorderingen met wel acht of tien jaar terugwerkende kracht. Rechtszekerheid geldt blijkbaar alleen voor de politieke wereld.

    • Gerard M. Dikkenberg