Rabbijn Soetendorp

Met gemengde gevoelens nam ik kennis van het Hollands Dagboek van zaterdag 23 februari 2008, van de hand van (rabbijn) S. Awraham Soetendorp. Over zijn joodse geloof en het vele dat daarmee samenhangt, zult u van mij geen kwaad woord horen: vrijheid van godsdienst zie ik als het primaire vrijheidsrecht van ieder individu. Wat de `relatie` Israël-Palestina betreft, vraag ik mij af of Awraham Soetendorp wel voldoende beseft dat het niet (de) Palestijnen zijn die vrede in die regio blokkeren, maar dat het politiek-zionistische project Jóódse Staat de kern vormt van dit mensonterende conflict. Soetendorp mag dan onwrikbaar geloven in de vrede tussen Israëliërs en Palestijnen, vanzelf zal die vrede er niet komen. Daarvoor is meer nodig dan een volstrekt geloof. Zich maximaal inzetten voor de echte dialoog tussen Israël en Palestina houdt in dat men zich distantieert van déze staat Israël.

    • Egbert Talens