Onderwijs in Utrecht

In zijn column van 16 februari gaf Leo Prick zijn kijk op het Utrechtse onderwijs. Ik ben als verantwoordelijk wethouder blij met aandacht voor onderwijs in mijn stad. Het is alleen jammer dat Prick zijn column baseert op informatie uit andere media en algemene aannames. Prick wekt de indruk dat er in Utrecht geen diversiteit aan havo en vwo-onderwijs is. Dat is onterecht. Naast scholen die hun onderwijs ingericht hebben op basis van het nieuwe leren, kent Utrecht zeker ook veel havo/vwo-scholen die meer op traditionele wijze les geven. Er kiezen trouwens ook veel leerlingen van buiten de stad voor een Utrechtse school.

Prick schrijft over Utrechtse leerlingen die buiten onze stad naar school gaan. Deze witte vlucht, het woord zegt het al, komt helaas vaak voort uit de beeldvorming van veel ouders over aantallen zwarte leerlingen op een school. De schoolbesturen proberen sinds een paar jaar om deze witte vlucht tegen te gaan, samen met gemeente en provincie. We zien dat de trek van leerlingen naar scholen buiten Utrecht nog wel toeneemt. Maar deze stijging vlakt de laatste jaren af. We gaan nu voor een daling!

De `zorg` van Prick ligt vooral bij het intellectueel potentieel van de allochtone leerling. Dit geven we - volgens hem - in Utrecht door het vernieuwende onderwijs geen kans. De Utrechtse CITO-score en VO-adviezen weerspreken dit. In vergelijking met de G4 is de Utrechtse CITO-score hoog. Utrechtse leraren adviseren ook niet te laag als ze allochtone kinderen doorverwijzen naar het vervolgonderwijs. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam. Het aantal leerlingen op de havo/vwo-scholen en gymnasia in Utrecht groeit en het percentage vmbo-adviezen is in de afgelopen jaren met 5 procent gedaald. Ook de uitval is in Utrecht laag.

Aan een gewone degelijke VWOschool in de stad hebben volgens Prick de allochtone leerlingen hun handen al vol. Behalve dat hij hiermee alle allochtone leerlingen over een kam scheert geeft hij alleen maar aan dat traditioneel onderwijs volgens hem te verkiezen is boven vernieuwend onderwijs. Als dat de oplossing was voor alle problemen hadden we dat op z`n minst als advies in het rapport Dijsselbloem moeten lezen.

    • Rinda den Besten
    • Wethouder Onderwijs in Utrecht