nrc.nl/ontslagrecht

Deze week wakkerde de discussie over het ontslagrecht weer aan.

Hoe is het recht nu geregeld en waarover gaat het politieke debat?