Nederland haast zich om tradities opzij te zetten

Fortis stopt met het geven van het spaarvarkentje Knorbert aan kinderen die een spaarrekening openen (NRC Handelsblad, 20 februari). Als argument wordt genoemd dat het varken bij een deel van de potentiële klanten, joden en moslims, gevoelig ligt. Het lijkt een tamelijk onbelangrijk en weinig opzienbarend bericht. Blijkbaar zijn we al gewend aan de eindeloze reeks voorvallen waarbij Nederland en de Nederlanders zich haasten om gebruiken en tradities aan te passen of opzij te zetten om gevoeligheden bij allochtonen uit de weg te gaan.

Overigens is mij onduidelijk waarom onze joodse landgenoten in dit verband worden genoemd. Immers zij maken al vele eeuwen deel uit van onze samenleving en ik heb van die zijde nooit klachten gehoord over ons breed erkende en gewaardeerde symbool van spaarzin, het spaarvarken. In die gevallen waarin joden bezwaar zouden hebben tegen een spaarvarken als cadeautje, neem ik aan dat zij zullen zeggen: ”nee dank u, liever niet”. Moslims hebben uiteraard de mogelijkheid om datzelfde te doen. Wij durven blijkbaar niet meer duidelijk te stellen dat aanpassing en acceptatie moeten komen van de zijde van degenen die ons land hebben gekozen voor een betere toekomst.

De reeks voorvallen, ieder op zichzelf vaak ogenschijnlijk weinig belangrijk, waarbij autochtoon Nederland zich haast om gebruiken en tradities op te geven om irritatie bij de nieuwe Nederlanders te voorkomen, groeit met de dag. De som van deze voorvallen vormt echter een bedreiging voor onze vrijheid en onze identiteit.