‘Mensen verdienen respect’

Premier Balkenende legde gistermiddag de volgende verklaring af over de film van Geert Wilders:

„Nederland staat voor vrijheid en respect. Mensen verdienen respect voor wat hen ten diepste beweegt, hun geloof, hun eigenheid. Grondwettelijke vrijheden dienen te worden verdedigd. Extremisme en terrorisme dienen te worden bestreden.

„Niemand van ons kent op dit moment de inhoud van de film [...] die door de heer Wilders is aangekondigd. Niettemin is al duidelijk dat deze buitengewoon heftige reacties oproept. Wij veroordelen alle bedreigingen, ook die aan het adres van de heer Wilders en wij roepen regeringen op zich aan de beginselen van het internationaal recht te houden.

„Tegelijkertijd hebben wij de plicht eenieder duidelijk te maken dat de handel- en denkwijze van een individuele volksvertegenwoordiger niet samenvalt met die van de regering. Wij verdedigen de kernwaarden van vrijheid en respect. Wij garanderen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst – voor moslims evenzeer als voor alle anderen.

„Ieder van ons [...] heeft de verantwoordelijkheid de consequenties van zijn of haar woorden continu te wegen. [...]

„Wij doen een beroep op eenieder om de komende tijd in vrijheid én verantwoordelijkheid te handelen, daarbij alle consequenties van die handelingen onder ogen te zien en wat van waarde is voor ons allen niet in gevaar te brengen.

„Het was en is onze verantwoordelijkheid de heer Wilders te wijzen op de mogelijke consequenties van zijn daden. Vrijheid ontslaat niemand van verantwoordelijkheid. Nu al moet rekening worden gehouden met ernstige risico’s voor Nederlanders en Nederlandse belangen in verschillende landen. [...] Het gaat hier om de veiligheid van Nederlandse burgers en bedrijven in het buitenland. Om de Nederlandse krijgsmacht die missies vervult. Om het bredere belang van Nederland, de waarden waarvoor wij staan en onze reputatie in internationaal verband. Wij roepen hem op al deze aspecten in zijn beoordeling te betrekken.”