Jeugd is probleem AWBZ, niet bejaarde

De jeugdzorg en niet de vergrijzing is het grote probleem van de AWBZ, de volksverzekering voor langdurige zorg. Dit zegt de werkgroep van de Sociaal-Economische Raad, die een belangrijk advies voorbereidt over de toekomst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De werkgroep baseert zich op recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat constateert een explosieve groei van het aantal jongeren dat via bureaus jeugdzorg uit de AWBZ betaalde gezinsondersteuning krijgt. De opmerkelijke constatering druist in tegen het heersende beeld dat de AWBZ onbetaalbaar wordt door het groeiend aantal ouderen. Ouderenzorg kost tweederde van de 22 miljard euro die in de AWBZ omgaat, maar groeit relatief weinig. De jeugdhulp groeit spectaculair. Oorzaak is dat bureaus jeugdzorg jongeren sinds 2005 op eigen houtje naar AWBZ-zorg kunnen leiden. Dat gebeurt veel, mogelijk omdat de provinciaal gefinancierde jeugdzorg wachtlijsten heeft.

Volgens ingewijden wentelen de bureaus problemen af door te verwijzen naar vormen van zorg die uit de AWBZ worden betaald. Zo krijgen veel jongeren met autisme of de concentratiestoornis ADHD nu ondersteunende of activerende begeleiding. De SER zal het kabinet adviseren de bevoegdheid van bureaus jeugdzorg naar AWBZ-zorg te verwijzen in te perken.

SER-advies pagina 2

    • Hans Wammes
    • Antoinette Reerink