Grieken en Turken

Naar aanleiding van het stuk van Dimitri Tokmetzis in de Zaterdag &tcetera bijlage van het NRC van afgelopen zaterdag voel ik me geroepen te reageren.

In zijn (overigens interessant) verslag komt een suggestieve zin voor, die niet gebaseerd is op historische feiten: ”De weg kronkelt dwars door eeuwen geschiedenis. Door land waar de Grieken tot honderd jaar geleden woonden, alvorens ze door Atatürk werden verdreven.”

Atatürk heeft zich niet bezig gehouden met het verdrijven van Griekse dorpen. Wel met het verdrijven van een Grieks invasieleger, die destijds misdadig in Anatolie heeft huisgehouden. De uittocht van de Griekse bevolking heeft overigens later plaats gevonden. Dit was tijdens de bevolkingsuitwisseling, waarbij in overleg tussen de twee landen, de Turkse bevolkingsgroep uit Griekenland, werd uitgewisseld met de Griekse bevolkingsgroep uit Turkije.

    • A. Tanir