Extra geld voor gezinnen met kind

Gezinnen met kinderen krijgen volgend jaar extra geld van de overheid. Het kabinet heeft gisteren besloten de bedragen voor het zogenoemde kindgebonden budget te verhogen. In 2009 krijgt een gezin met een modaal inkomen en drie kinderen 485 euro extra.

Het kindgebonden budget wordt volgend jaar ingevoerd ter vervanging van de huidige kindertoeslag, niet te verwarren met de kinderbijslag die al jaren bestaat. De kindertoeslag wordt via de belastingdienst uitgekeerd en bedraagt maximaal 1.000 euro. De hoogte van deze toeslag is alleen afhankelijk van het inkomen per huishouden en dus niet van het aantal kinderen.

Vanaf volgend jaar ontvangen gezinnen een toeslag die oploopt naarmate ze meer kinderen hebben. Voor één kind krijgt een gezin maximaal 994 euro. Voor ieder volgend kind krijgen de ouders een toeslag die moet worden opgeteld bij die 994 euro. Dat betekent maximaal 305 euro extra voor het tweede kind, maximaal 180 voor het derde kind en maximaal 105 euro voor het vierde kind. Voor vijf of meer kinderen geldt een toeslag van maximaal 50 euro per kind.

Het kindgebonden budget blijft ook afhankelijk van het inkomen. Vanaf een gezamenlijk inkomen van 29.413 euro vindt een geleidelijke afbouw van de toeslagen plaats.

De komende jaren zullen de genoemde bedragen nog verder stijgen. Volgend jaar trekt het kabinet ruim 900 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget, in 2011 zal dit ruim 1,3 miljard zijn.

Door de introductie van het kindgebonden budget kunnen voortaan ook ouders met een minimuminkomen van deze overheidssubsidie profiteren. Doordat minimuminkomens vrijwel geen belasting betalen, kwamen zij niet in aanmerking voor de fiscale kinderkorting. Daarmee schoot de kindertoeslagregeling zijn doel in feite voorbij.

De traditionele kinderbijslag en het kindgebonden budget blijven naast elkaar bestaan. De kinderbijslag gaat door de invoering van het kindgebonden budget wel omlaag in 2010. Die maatregel levert de Nederlandse schatkist zo’n 100 miljoen euro op.