Doden door probiotica 5

Bij de discussie over de probiotica-doden krijgt het statistische aspect weinig aandacht. In een voor de hand liggend model gaat het om de kans dat twee onafhankelijke, Poisson-verdeelde grootheden met 16,5 als verwachting, 15 of meer van elkaar verschillen. Die kans is iets kleiner dan een honderdste, niet echt klein dus. Bijna één op de honderd mogelijk nietsbetekenende onderzoeken zal een degelijke uitkomst opleveren.