Doden door probiotica 4

Lezing van `Dood patiënten toch te wijten aan probiotica` roept vragen op over de uitspraken van referent Rayes dat het verschil in sterfte verklaard zou kunnen worden door verschillen tussen de groepen (NRC Handelsblad 14 februari en 25 januari). Het artikel in The Lancet besteedt expliciet aandacht aan deze mogelijkheid en sluit deze uit. Zijn probiotica-experts wellicht te pro-probiotica? Ook Guarner (`Toen verschil bleek, werd het doodstil`, NRC Handelsblad, 24 januari) en Bengmark (wetenschapspagina, 14 februari) geven wel erg snel probiotica het voordeel van de twijfel. Zijn de reacties van de experts dus meer menselijk dan wetenschappelijk? Eén studie kan toeval zijn, maar het artikel geeft een mogelijk verklaring voor de oorzaak van de schadelijke werking. Het zou experts passen om niet te speculeren voordat de volledige informatie gepubliceerd is en open te staan voor onwelkome informatie.

    • Dr. Sara Muller
    • Klinisch Fysicus