Docenten in het hbo

In de Wetenschap&Onderwijs bijlage van 9 februari staat een aardig interview met René van Kralingen. Waar ik me over verbaas is dat René van Kralingen zegt dat het voor hbo-docenten nog steeds niet verplicht is om een lesbevoegdheid te hebben.

Sinds 1 april 1990 geldt een nieuwe wettelijke benoembaarheidregeling in het Hoger Beroeps Onderwijs. Deze regeling houdt in dat iemand die in het hbo in vaste dienst benoemd wil worden, naast een bewijs van bekwaamheid op het vakgebied ook in het bezit moet zijn van een bewijs van voldoende didactische voorbereiding.

Ik ben benieuwd of René van Kralingen mij hbo-instellingen kan aanwijzen waar docenten zonder bevoegdheid rondlopen.