Discriminerende betekenis verdrong neutrale betekenis

Jan Renkema zegt dat taal de werkelijkheid niet verandert en dat het daarom geen zin heeft `allochtoon` te vervangen door een ander woord, want dat is maar verhullend taalgebruik.

Als Renkema met ”verhullend taalgebruik” bedoelt dat je achterstandswijken niet omtovert tot prachtwijken door ze anders te benoemen, heeft hij het grootste gelijk van de wereld, maar dat gelijk is niet meer dan triviaal.

NRC Handelsblad publiceerde in 2003 mijn artikel Weg met `allochtoon`, waarin ik zes bezwaren tegen de term gaf: nep-Grieks, verzamelbegrip dat alle buitenlanders waar ook geboren over één kam scheert, selectief, discriminerend, geen juridische status, stigmatiserend. Sindsdien heeft inderdaad het discriminerende en stigmatiserende gebruik van `allochtoon` de neutrale betekenis totaal verdrongen.

    • Dr. Gerrit Manenschijn