De kracht van krijt 3

Hulde voor uw ode aan het schoolkrijt (W&O 16 februari). De foto met de wijzende hand naar het bord bij het artikel, ook te zien op de voorpagina van de krant, is gemaakt door Wim Klerkx. De hand is die van professor Albert Visser, hoogleraar logica aan de Universiteit van Utrecht. De formule waar de hand van Visser naar wijst beschrijft het wiskundige inductieprincipe voor getallen 0, 1, 2, 3 enzovoort: als het getal 0 eigenschap A heeft, en als uit het feit dat een getal x eigenschap A heeft volgt dat ook de opvolger van x die eigenschap heeft, dan hebben alle getallen eigenschap A. Dit principe kan worden gebruikt om allerlei verrassende inzichten over getallen te bewijzen. Aan de andere kant zijn er ook ware beweringen over getallen die je met dit principe, of met welk ander redeneerprincipe ook, nooit of te nimmer zult kunnen bewijzen.

    • Jan van Eijck