De 130-gram norm van EU-Commissie

Worden het kg’s of wordt het de ‘footprint’? De autolobby heeft het gevecht verplaatst naar het Europees Parlement.

In het voorstel van de Europese Commissie mogen auto’s in 2012 nog maar 130 gram CO2 per gereden kilometer uitstoten. Nog eens 10 gram reductie moet worden bereikt met aanvullende maatregelen zoals betere banden, biobrandstof en aanwijzingen voor zuinig rijden.

De 130-gram eis is echter een gemiddelde: na een massieve en vooral Duitse autolobby mogen zware auto’s meer uitstoten. Lichtere auto’s krijgen juist een strengere eis. De Commissie is uitgegaan van het gemiddelde gewicht van de nu verkochte auto’s: 1.289 kg. Auto’s die boven dat gewicht uitkomen krijgen een uitloop in grammen CO2 van 4,57 procent van het overgewicht.

Een auto met een overgewicht van 1.000 kg (bijvoorbeeld een SUV van het type Volkswagen Touareg) mag daarom 45,7 gram CO2 meer uitstoten, dus 175 gram in totaal. Ook de zuinigste Touareg-variant zit daar overigens nog 100 gram CO2 boven. Maar een auto die 500 kg minder weegt dan het normgewicht – een Toyota Aygo bijvoorbeeld – moet juist 23 gram minder dan de norm uitstoten en komt op 107 gram. De Aygo voldoet net niet aan die eis: hij stoot 109 gram uit.

Voor de auto’s die niet aan de norm voldoen, moeten in het voorstel boetes worden betaald, die kunnen oplopen tot een paar duizend euro per auto, en die ongetwijfeld zullen worden doorberekend aan de consument. Een alternatief is dat een fabrikant binnen zijn eigen programma compensatie zoekt en de overschrijdingen van het ene model verrekent met de onderschrijdingen van het andere.

Op dit systeem is van veel kanten kritiek gekomen. Jos Dings, directeur van de NGO Transport and Environmment, vindt het een „oliedomme redenering”. Door invoering van het gewichtscriterium wordt lichter bouwen volgens hem ontmoedigd. „En dat is juist een van de belangrijkste methoden om tot CO2-reductie te komen.” Hij stelt invoering van het Amerikaanse systeem voor, waarin van de footprint van een auto wordt uitgegaan, dus van het oppervlak tussen de vier wielen. „Dan wordt hoog en zwaar bouwen, zoals bij een SUV, effectief ontmoedigd.” De Europese auto-industrie voelt echter niets voor dit systeem. „Een Smart krijgt het dan heel moeilijk”, zegt woordvoerder Sigrid de Vries van de ACEA.

Feit is wel dat het door de Commissie voorgestelde gewichtscriterium tot vreemde consequenties kan leiden. Een voorbeeld: de hybride SUV die BMW in Genève voorstelt, stoot net te veel CO2 uit, maar als hij 90 kilo zwáárder zou zijn, is volgens de berekeningen alles in orde.

Het Europees Parlement moet nog over de voorstellen van de Commissie een besluit nemen. Europarlementariër Dorette Corbey (PvdA) is lid van de commissie Milieubeheer. „In onze commissie is de meerderheid voor het footprintcriterium, maar iedereen bemoeit er zich nu mee. Het is de Duitse autolobby die achter het gewichtscriterium zit. De standpunten zijn verdeeld naar de landen. Duitsland is fel tegen het footprint-criterium, Frankrijk neemt een middenpositie in en Nederland is er een voorstander van.”

    • Warna Oosterbaan