Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Zwitsers en Luxemburgers onder druk

Het minuscule Liechtenstein is een van de ‘niet-coöperatieve belastingparadijzen’ op de zwarte lijst van de Oeso. Het veel grotere Zwitserland en Luxemburg zijn tot nu toe ontkomen aan die onwelkome betiteling. Maar dat betekent niet dat hun handelspartners tevreden zijn. Beide landen geven informatie vrij in gevallen van belastingfraude, maar weigeren dat te doen als er sprake is van belastingontduiking.

Het onderscheid lijkt slechts van semantische betekenis. Ontduiking doet zich voor wanneer een belastingplichtige een onvolledige aangifte indient, aldus de interpretatie van Zwitserland en Luxemburg. Dat wordt niet als een misdaad gezien en slechts bestraft met een boete. Fraude doet zich voor als een belastingplichtige de gegevens vervalst. Dat kan gevangenisstraf tot gevolg hebben en in zulke gevallen zijn Zwitserse en Luxemburgse banken verplicht informatie over te dragen aan buitenlandse belastingautoriteiten.

De Zwitserse en Luxemburgse autoriteiten verdedigen hun systeem door te zeggen dat belastingfraude moedwillig gebeurt, terwijl belastingontduiking slechts te wijten zou zijn aan vergeetachtigheid.

Dat is geen houdbaar argument. In de meeste landen zijn mensen wettelijk verplicht hun volledige inkomen op te geven. Iedereen die een deel daarvan ‘vergeet’, is feitelijk net zo schuldig als iemand die liegt over zijn inkomen.

Om die reden willen de ministers van Financiën van de Oeso-landen en de Europese Unie de druk op Zwitserland en Luxemburg opvoeren om meer informatie vrij te geven over vermeende belastingontduikers. Het is onwaarschijnlijk dat ze daarbij dezelfde tactiek zullen aanwenden als bij Liechtenstein.

Het is bijvoorbeeld moeilijk voorstelbaar dat de Duitse geheime dienst een functionaris van een Zwitserse of Luxemburgse bank betaalt voor gegevens over bankrekeningen. Beide landen hebben immers – anders dan Liechtenstein – belastingverdragen gesloten met hun voornaamste handelspartners.

Toch kunnen de Oeso en haar lidstaten veel doen om de twee landen onder druk te zetten. Zwitserland en Luxemburg hebben veel politieke en commerciële belangen in de andere geavanceerde landen van de wereld. Het zou wel eens steeds moeilijker voor ze kunnen worden als ze de indruk wekken slechts hun eigen belangen na te jagen ten koste van hun handelspartners.

William Echikson

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com