Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Duurzaamheid

Zeescheepvaart dodelijke milieuvervuiler

Milieuvervuiling door de internationale scheepvaart heeft afgelopen jaar geleid tot 60.000 doden in gebieden langs drukke vaarroutes. Ter vergelijking: dat is anderhalf keer zoveel als het aantal verkeersdoden in de EU. Zonder internationale maatregelen om de scheepsvervuiling te beperken zal dit in 2012 40 procent meer zijn.

De oorzaak ligt volgens wetenschappers vooral in het soort brandstof dat de zeeschepen verbruiken. Bij de verbranding van stookolie komen grote hoeveelheden giftige stoffen vrij zoals fijnstof, het broeikasgas CO2 en stikstof- en zwavelstofoxide. Die stoffen worden mede verantwoordelijk gehouden voor longkanker, astma en voortijdige sterfte.

Volgens de International Maritime Organization (IMO), het VN-orgaan voor de internationale scheepvaart, is de zeescheepvaart wereldwijd goed voor 10 procent van de totale zwavelstofoxide-emissies en 29 procent van alle stikstofoxide-uitstoot. De verwachting is dat de uitstoot van de gevaarlijke stoffen met ten minste 30 procent groeit in 2020 als gevolg van het toenemende aantal zeeschepen.

Duidelijke afspraken om de milieuvervuiling door de internationale scheepvaart terug te dringen zijn er vrijwel niet of ze zijn ontoereikend. De betrokken partijen wijzen vooral naar elkaar.

Scheepvaart: pagina 14