Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Boeken

Subsidie helpt ‘allochtone’ jeugdboek niet

Subsidies noch andere prikkels kunnen allochtone schrijvers ertoe bewegen kinderliteratuur te schrijven. Er verschijnen weinig boeken voor kinderen met een niet-westerse achtergrond. En allochtone auteurs schrijven nauwelijks kinderboeken. Sinds het Fonds voor de Letteren in 2004 subsidie beschikbaar stelde voor ‘multiculturele auteurs’ die kinder- en jeugdliteratuur schrijven, heeft nog niemand daarvan gebruik gemaakt. „Dat schiet niet op”, zegt R. Bos van het Fonds voor de Letteren.

Eind 2006 zijn brieven uitgegaan naar schrijvers als Abdelkader Benali en Kader Abdolah met de vraag of ze niet ook voor kinderen zouden willen schrijven. De animo daarvoor was gering, zegt H. van Lierop, hoogleraar jeugdliteratuur in Tilburg.

Volgens Bos hebben uitgevers steeds minder tijd om schrijvers intensief te begeleiden. „Een schrijver met een niet-westerse achtergrond heeft vaak meer hulp nodig van een redacteur, zowel in de opzet van het verhaal als met taal.” Bos probeert uitgevers te interesseren voor een prijs voor kinderliteratuur van talent met een „andere culturele achtergrond”, analoog aan de El-Hizjraprijs voor literair talent van Marokkaanse en Arabische afkomst.

Neerlandica S. van Voorst maakte vorig jaar in het vakblad Literatuur zonder leeftijd een inventarisatie van niet-westerse en allochtone schrijvers. Zij kwam in de periode 1990-2005 tot een kleine veertig Nederlandstalige kinderboektitels van niet-westerse auteurs. Daarvan vielen veertien af nadat zij waren ‘ontmaskerd’ als westerse vrouw die door een huwelijk een Iraanse, Arabische of Noord-Afrikaanse naam had.

„Er is voldoende werk van Nederlandse kinderboekschrijvers”, zegt Van Lierop. „Denk aan De Gelukvinder van Edward van de Vendel.” Ook Lydia Rood, getrouwd met een Marokkaan, en Karlijn Stoffels schrijven over multiculturele onderwerpen. Ayaan Hirsi Ali werkt aan een kinderboek over een moslimjongetje en een joods meisje, maar de kinderboekenschrijvers met een allochtone achtergrond ontbreken grotendeels. Jeugdboeken kunnen een sociale functie vervullen, zegt Van Lierop. „Het is geen must, maar het is prettig als je kunt lezen over je eigen cultuur.”

Bever is een vreemdeling: Boeken pagina 10