Strips

Met instemming las ik het artikel van Ward Wijndelts over de strip (Boeken, 08.02.08). Wijndelts betoogt dat voor de erkenning van de zelfstandigheid van het medium een jaarlijkse, serieuze prijs voor de beste literaire strip in het leven zou moeten worden geroepen. Hierop voortredenerend wil ik pleiten voor een Nederlands Stripfonds, waar striptekenaars onder meer werkbeurzen zouden kunnen aanvragen. In Vlaanderen kunnen ze terecht bij het Vlaams Fonds voor deLetteren, in Nederland bij het Fonds voor de Beeldende Kunst en Architectuur. Het wordt tijd voor een fonds waar de strip op zijn eigen merites kan worden beoordeeld en gewaardeerd.