Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Sportoffensief in proeftuin Rotterdam

Rotterdam tobt met zijn inactieve jeugd. De stad zou niet alleen meer kunnen, maar ook moeten doen, vindt nu ook de grootste coalitiepartij, de PvdA.

Het zou een sportmanifestatie worden die naadloos aansloot op de ongeorganiseerde jeugd- en straatsportcultuur in Rotterdam. Een speelse vooraankondiging ook van wat de stad volgend jaar te wachten staat, wanneer Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad is. Maar de WK skateboard, in 2005 en 2007 goed voor duizenden bezoekers, gaan dit jaar voorbij aan de stad die zich graag mag afficheren als dé sportstad van Nederland.

Geld was ditmaal niet het struikelblok, maar ruimte. Sportpaleis Ahoy bleek al volgeboekt. Een alternatieve locatie, bijvoorbeeld in een leegstaande loods in het havengebied, strandde op strenge milieuregels. Geïrriteerd deden de organisatoren hun beklag over de „ambtelijke tegenwerking”. Rotterdam Sportstad? Alleen op papier. En die toch al wat sleetse stadsleus (‘geen woorden maar daden!’) kon ook bij het grofvuil.

Raadslid Matthijs van Muijen van Rotterdams grootste coalitiepartij, de PvdA, begrijpt de ergernis. Hij spreekt van „een lakse houding van de wethouder”. Van Muijen: „Dit college koketteert graag met evenementen als de Tour de France en het ABN-tennistoernooi. Die doen het goed bij vips en bobo’s. Straatsporten zijn kennelijk minder sexy, hoewel die voor de sociale cohesie van Rotterdam van groter belang zijn.”

In het twee jaar geleden gesloten coalitieakkoord wordt slechts in bedekte termen gerefereerd aan nut en noodzaak van (breedte)sport, vooral in de achterstandswijken. Ten onrechte, vindt de grootste partij van de stad. Van Muijen maakte de afgelopen tijd een rondgang langs clubs, wijken en deelgemeenten. Op basis van zijn bevindingen presenteerde hij vorige week de nota Sport in Rotterdam, Altijd in Beweging, waarmee hij „het college de komende jaren blijft bestoken in de vorm van vragen en moties”. Zodat Rotterdam „een sterke, gezonde, veilige en sociale stad wordt”.

Het is een handzaam boekje, met tal van plannen en tips, geschreven in de geest van aanbevelingen die een van de invloedrijkste adviesorganen van het stadsbestuur, het Sociaal Platform Rotterdam (SPR), in december deed. Wil sport functioneren als sociaal bindmiddel, dan moeten grote steden als ‘proeftuin’ Rotterdam meer geld, tijd en energie steken in verenigingen op wijkniveau, betoogde SPR-voorzitter en oud-minister Pieter Winsemius. Nu verdwijnen clubs steeds vaker naar de rand van de stad, waardoor hun sociaal-maatschappelijke betekenis verloren gaat.

Van Muijen borduurde voort op die boodschap, maar zijn „sportoffensief” kreeg van de grootste oppositiepartij, Leefbaar Rotterdam, het stempel opgeplakt van ‘oude wijn in nieuwe zakken’. De opsteller legt dat verwijt naast zich neer. In de strijd tegen de bewegingsarmoede – Rotterdam is koploper op de landelijk lijst met overgewicht onder jongeren – en de verveling (handjongeren) „hebben wij als PvdA nog geen wijn geschonken”, zegt Van Muijen.

Een van zijn voorstellen behelst de opzet van een Urban Sport Center, zodat straatsporten als skateboarden, breakdance en basketbal een vaste plek in de stad krijgen. Verder ijvert de PvdA voor meer vakdocenten, uitbreiding van het aantal Lekker Fit-scholen (verplicht lichamelijk onderwijs) en pedagogen bij clubs met een ‘lastige’ achterban. Voor de financiering heeft Van Muijen zijn hoop gevestigd op het grootscheepse renovatieproject Pact op Zuid én op de Vogelaargelden. Met zeven achterstandswijken staat Rotterdam bovenaan op de landelijke lijst van minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA).

Maar de steun moet volgens Van Muijen vooral komen van wat in beleidsjargon ‘het maatschappelijke middenveld’ heet: organisaties en instellingen. „De overheid kan het niet alleen.” Feyenoord is de met afstand populairste voetbalclub van Rotterdam, maar de trots van Zuid hield zich tot voor kort afzijdig. „De ambities en het blikveld reikten verder dan de eigen stad”, zegt directeur Martien Kromwijk van woningcorporatie Woonbron. Als lid van Winsemius’ SPR wist hij Feyenoord tot een ommezwaai te bewegen. Sinds kort verzorgt de club in de Afrikaanderwijk trainingen voor de jeugd. Kromwijk, glimlachend: „Voor Feyenoord gaan ze door het vuur, dat is prachtig om te zien.”

Niet alleen Feyenoord, ook Rotterdam zelf keert terug naar de basis. In juni begint een voetbalcompetitie tussen de Rotterdamse wijken, ten tijde van het EK in Zwitserland en Oostenrijk. Met als het aan Van Muijen ligt „ook een meidencompetitie want vrouwenvoetbal zit in de lift”. Het Jongerenjaar heeft 100.000 euro toegezegd, alle dertien deelgemeenten elk 10.000 euro. Een deel van het geld wordt besteed aan de huur van tv-schermen waarop, na de eigen wedstrijden, ter plekke de EK-verrichtingen kunnen worden gevolgd.

Sportvisie PvdA R’dam op: www.pvdarotterdam.nl