Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Hoogleraar pleit voor hogere lonen in de EU

Waarom wordt de Europese droom electoraal nooit beloond, vroeg de Italiaanse topeconoom Tito Boeri zich gisteren af? De massawerkloosheid in Europa is sterk gedaald de afgelopen tien jaar, maar „Europa is toch ontevreden en regeringen die de werkloosheid aanpakten, worden steeds weggestemd”, stelde Boeri vast. Sinds 1995 kwamen er 21 miljoen banen bij in de Europese Unie en daalde het aantal langdurig werklozen sterk.

De Italiaanse hoogleraar economie hield gisteren de eerste Willem F. Duisenberglezing, aan de Universiteit van Amsterdam. Drie maanden deed Boeri in Nederland onderzoek naar het verdwijnen van de massawerkloosheid. Zijn lezing ging vooral over de oplossingen, want hoewel de werkloosheid sterk daalde de afgelopen jaren, is Europa er nog lang niet, waarschuwde Boeri.

De econoom pleitte voor hogere lonen en een andere loonstructuur. „Hoe langer ik ergens werk, hoe meer ik verdien. Hoeveel ik doe en van welke kwaliteit mijn werk is, doet er niet toe”, schetste Boeri. Personeel moet volgens hem alleen op productiviteit worden afgerekend en loononderhandelingen moeten decentraal verlopen. De verbeteringen beginnen bij het onderwijs, dat zich ook op productiviteit moet richten: „Alle scholen moeten aan vergelijkende tests meedoen.”