Geheugen als een olifant

Olifanten weten waar hun familieleden zijn, ook al zijn ze mijlenver en al lange tijd uit zicht.

Afrikaanse onderzoekers in Kenia hebben nu bewezen hoe olifanten een knap beeld bijhouden van waar bekende soortgenoten ongeveer zullen zijn. Dat doen olifanten met sporen.

Als zij weten dat een bekende naar het noorden getrokken is, en zij opeens meer naar het zuiden een flinke plas van hem ruiken, zijn ze nogal verrast. Ze kijken er van op, en ruiken extra lang aan zo’n spoor.

Dat spoor is dan ook vals. Dat werd uitgezet door de onderzoekers. Die hebben met hun schepje dan aarde met plassporen van olifanten uitgegraven, en die doortrapt dan weer heel ergens anders neergelegd. Om zo mooi dat sociale olifantengeheugen aan te tonen. In het klein, over korte afstanden is de reactie van olifanten heel duidelijk. Als een familielid achter ze in dezelfde groep loopt, en juist voor zich vinden ze opeens een vers spoor van haar, dan staan ze natuurlijk even met de ogen te knipperen. Meer verrast zijn ze dus over vreemde sporen van dieren op grotere afstand. Ze houden dus de omzwervingen van heel wat familieleden bij. Maar vermoedelijk slaan olifanten nog wel meer informatie over bekenden en familie op.