Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Politie, recht en criminaliteit

Foute europarlementariërs

Het Europese anti-fraudebureau Olaf maakte vorige week bekend een onderzoek te starten naar mogelijke fraude met betalingen door europarlementariërs aan medewerkers. Aanleiding was een geheim rapport door de onafhankelijke accountantsdienst van het Europees Parlement (EP). Ieder europarlementslid krijgt 15.000 euro per maand om medewerkers van te betalen. In een persbericht liet het EP weten dat uit het onderzoek geen concrete gevallen van fraude naar voren zijn gekomen. Als lid van de begrotingscontrolecommissie mocht VVD-europarlementariër Jan Mulder het rapport inzien, als hij beloofde de inhoud ervan geheim te houden. Toch wil hij er wel iets over kwijt: „De inhoud is behoorlijk vernietigend.”

Wat is er allemaal mis?

„In iedere organisatie worden fouten gemaakt, maar het aantal europarlementariërs dat de zaken bewust of onbewust verkeerd heeft voorgesteld is te hoog. Als Olaf van mening is dat parlementariërs de vergoedingen voor hun medewerkers bewust verkeerd hebben besteed, zal én moet justitiële vervolging plaatsvinden.”

Om hoeveel parlementariërs gaat het?

„Precieze aantallen kan ik niet geven, maar de Europese Rekenkamer hanteert een acceptabele foutmarge van 2 procent. Als je die marge toepast op de 785 europarlementariërs dan mogen er zestien in de fout gaan. Daar zitten we boven.”

Om wat voor fraude gaat het?

„Om parlementariërs die het geld niet hebben gebruikt om medewerkers van te betalen. Ik hoorde op de radio een voormalig Italiaans parlementslid toegeven dat hij drie medewerkers op de loonlijst had gehad die niet voor hem werkten. Het geld verdween direct in de kas van de communistische partij. Een andere vraag is of je familieleden in dienst mag hebben die je een loon uitkeert dat ver boven het gebruikelijke salaris ligt. Ook dat komt voor.”

Zijn er ook parlementariërs die het geld in eigen zak hebben gestoken?

„Dat weten we niet. Er worden wel bedenkelijke constructies gebruikt. Zoals stichtingen die het geld beheren, maar eigendom van de parlementariër zelf zijn. Dan is onduidelijk wat er met het geld gebeurt.”

Hoe verloopt deze zaak verder?

„Olaf gaat bepalen tegen welke parlementariërs een justitieel onderzoek wordt ingesteld. Tegen enkele leden loopt al een onderzoek. Daar komen er dus mogelijk een aantal bij.”

Hoe wordt een schandaal zoals dit voortaan voorkomen?

„Positief is dat de eigen accountantsdienst van het parlement dit heeft ontdekt. De mechanismen om fraude op te sporen zijn er dus. Verder neemt mijn commissie het initiatief tot het oprichten van een centrale dienst die de salarissen van medewerkers regelt. Dit bureau moet na de verkiezingen in 2009 van start gaan.”