Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Cuba tekent pact mensenrechten

new york, 29 febr. Cuba heeft gisteren bij de VN twee mensenrechtenakkoorden ondertekend, vier dagen nadat Raúl Castro zijn broer Fidel heeft vervangen als president. Meer dan dertig jaar weigerde Cuba zich aan te sluiten bij de akkoorden, het Internationale Convenant voor Burger- en Politieke Rechten en het Internationale Convenant voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba kondigde echter meteen aan voorwaarden te zullen verbinden aan de naleving van de rechten die er in gegarandeerd worden, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te reizen. Critici van het regime wijzen erop dat Cuba 240 politieke gevangenen vasthoudt.