Weer spanning om ontslagrecht

Binnen de regeringscoalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie is opnieuw spanning ontstaan over het ontslagrecht. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) heeft vanochtend in een interview met dagblad De Pers gezegd dat versoepeling van het ontslagrecht niet van tafel is. Mariëtte Hamer, waarnemend fractieleider van de PvdA, verklaarde daarop dat Donner zich moet beraden op de vraag of hij als minister kan blijven functioneren.

Oppositiepartijen SP en GroenLinks hebben een spoeddebat aangevraagd, dat nog vanmiddag zou worden gehouden. Het ontslagrecht zorgde vorig jaar voor spanningen binnen de regeringscoalitie. Donner presenteerde voor de zomer voorstellen om de ontslagvergoeding te beperken en de procedure om werknemers te ontslaan, te vereenvoudigen. Hij kwam hierover in conflict met de coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie en de vakbeweging.

Na intensief beraad binnen het kabinet werd een commissie ingesteld onder leiding van TNT-topman Peter Bakker, die voor 1 juni dit jaar advies moet uitbrengen. De commissie heeft niet expliciet opdracht gekregen om over het ontslagrecht te adviseren, maar moet voorstellen doen om de arbeidsparticipatie te verhogen van ruim 70 procent van de beroepsbevolking nu tot 80 procent in 2016. Donner zegt nu in het interview dat hij het onwaarschijnlijk acht dat de commissie-Bakker het ontslagrecht helemaal buiten beschouwing zal laten.

De PvdA-fractie vindt dat Donner zich moet onthouden van commentaar op het werk van de commissie. „Hij is opdrachtgever en met zijn uitspraken legt hij een zware hypotheek op de commissie”, zegt Hamer. Zij vindt het kwalijk dat de minister „het oude spelletje over het ontslagrecht heropent”.

Donner kiest volgens Hamer partij voor de werkgevers, terwijl hij een „bindende rol” moet spelen. Ze vindt daarom dat hij zich moet beraden op zijn functioneren. „Ik vind dat de minister erg hoog spel aan het spelen is”, zegt zij. „Hij maakt zichzelf hiermee buitengewoon kwetsbaar.”

Donner liet via zijn woordvoerder weten dat het niet zijn bedoeling was de commissie te beïnvloeden. „Integendeel. De commissie heeft een open opdracht.”

[Vervolg Ontslagrecht: pagina 2]

Donner wekt irritatie PvdA en ChristenUnie

[Vervolg Ontslagrecht van pagina 1]

Ook bij de ChristenUnie heeft het interview met Donner irritatie gewekt. Fractieleider Arie Slob zei zaterdag in het Reformatorisch Dagblad al dat hij tijdens deze kabinetsperiode „niet meer over het ontslagrecht wil praten”. Vanochtend zei hij: „Donner wekt de indruk dat hij inbreekt op een proces van een commissie die is ingesteld door het kabinet waar hij zelf deel van uitmaakt. Dat is onverstandig en ongepast.” Volgens Slob moet Donner vanmiddag „bewijzen dat hij het werk van de commissie niet heeft willen beïnvloeden”. Slob zegt dat de commissie de ruimte heeft gekregen om „breed na te denken”. „Ik ben er steeds van uitgegaan dat de commissie rekening houdt met de politieke context. Over het ontslagrecht is in 2006 en 2007 al lang gepraat, te lang misschien wel, en die gesprekken zijn gestrand.”

„Het ontslagrecht was politiek dood, en nu zet Donner het toch weer op de agenda”, zegt Kamerlid Ulenbelt (SP). „Het is een heilig geloofsartikel voor hem geworden.” CNV-voorzitter René Paas vindt het „psychologisch niet verstandig” dat Donner „op de zere teen” van de PvdA en de vakbeweging is gaan staan. FNV-voorzitter Jongerius zegt dat Donner met zijn uitspraken bewijst dat „dit kabinet een werkgeverskabinet” is.

De CDA-fractie vindt de ophef overdreven, zegt Kamerlid Van Hijum. De uitspraken van Hamer, dat Donner zich moet beraden op zijn functioneren, vindt Van Hijum „wel héél stevig”.

Meer over het huidige stelsel en de politieke discussie op nrc.nl/ontslagrecht