Wachtlijsten voor naschoolse opvang verder gegroeid

Rotterdam, 28 febr. De wachtlijsten voor naschoolse opvang zijn de afgelopen vier maanden verder gegroeid. Maar de gemiddelde wachttijd is afgenomen. Wel zijn in het westen van het land de wachtlijsten twee tot drie maal langer dan gemiddeld. Dit maakte het ministerie van Onderwijs gisteren bekend. Voor de helft van de kinderen bestaat geen wachtlijst voor naschoolse opvang. Sinds 1 augustus zijn scholen verplicht naschoolse opvang te organiseren voor ouders die dit wensen. Tegelijkertijd is het bedrag dat ouders terugkrijgen voor opvang van overheid en werkgever verhoogd en is de houding van ouders ten aanzien van opvang positiever geworden. Daardoor groeien de wachtlijsten harder dan verwacht.