Schutte gaat ‘De Groene’ leiden

Xandra Schutte wordt de nieuwe hoofdredacteur van Nederlandse oudste opinieblad De Groene Amsterdammer.

Dat is gisteren aan de redactie meegedeeld. Het bestuur van het 131 jaar oude blad moet nog wel instemmen met de voordracht van de sollicitatiecommissie.

Schutte werkte in de jaren negentig al enkele jaren als redacteur bij De Groene en was er toen ook enige tijd interim-hoofdredacteur. Van 2000 tot 2004 was ze hoofdredacteur van Vrij Nederland. Ze vertrok daar na een conflict met de redactie. Nu is ze uitgever bij Meulenhoff.

„De reden dat ik wegga bij Meulenhoff is heel simpel. Mijn hart ligt meer bij de journalistiek dan bij het uitgeversvak”, zegt ze. „Mijn liefde voor boeken is heel groot, maar ik heb nu een organisatorische functie en mis het permanente gesprek over de wereld, de rol die je zelf kunt spelen in het publieke debat en het schrijven van artikelen.”

Ze werd gevraagd als opvolger voor Hubert Smeets, de vorige hoofdredacteur die terugkeerde naar NRC Handelsblad. „Ik heb getwijfeld over mijn overstap”, zegt Schutte. „Ik heb meer dan zeven jaar bij De Groene gewerkt. Mijn gevoelens waren gemengd: is het wel goed om terug te gaan? Is het geen nostalgie?”

Wat oplage betreft lijdt De Groene al jarenlang een tamelijk marginaal bestaan. De oplage schommelt rond de 13.000 exemplaren. Elsevier heeft een oplage van 145.000 exemplaren, Vrij Nederland van 50.000 stuks. „De Groene is een instituut dat wortelt in een libertaire traditie. Met Opinio is het een van de weinige intellectuele bladen. Het is geen blad voor de grote getallen”, zegt Schutte.

Ze denkt dat „enige groei mogelijk moet zijn” voor het opinieblad dat is gestoeld op beschouwende, essayistische journalistiek. Vooralsnog wil ze slechts accenten gaan verleggen. „Wat ik ga doen wil ik eerst met de redactie bespreken. Maar ik wil wel het intellectuele karakter verscherpen en het blad zeker niet populariseren.”