PvdA: Raffinaderijen moeten betalen voor emissierechten CO2

DEN HAAG. Ook raffinaderijen moeten gaan betalen voor rechten om het broeikasgas CO2 uit te stoten. Ze worden ten onrechte buiten de veiling gehouden van emissierechten in de voorstellen van de Europese Commissie. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom gisteren in de Tweede Kamer. De Kamer vergaderde over het klimaatbeleid van de Europese Unie. Belangrijk onderdeel daarvan is een richtlijn voor het Europese handelssysteem voor broeikasgassen. Met ingang van 2013 moeten de elektriciteitsmaatschappijen via een veiling aan hun uitstootrechten komen. Sectoren die niet alleen in Europa maar wereldwijd concurrentie te duchten hebben vallen niet onder die verplichting. Wat Samsom betreft geldt die uitzondering terecht voor de staalindustrie, maar zou dat niet moeten gelden voor raffinaderijen.