`Poolse werkers kort in Nederland`

LIJNDEN, 28 Febr. Zes op de tien Polen en andere Oost-Europeanen die via uitzendbureaus werken in Nederland, blijven hier minder dan vier maanden. Een groep van 3 procent werkt langer dan een jaar. Maar de meeste Oost-Europese uitzendkrachten blijven voor een korte periode om vervolgens na een tijdje weer terug te keren om nogmaals hier te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). In totaal werken jaarlijks in Nederland ongeveer 100.000 Oost-Europeanen uit een van de landen die sinds 2004 lid zijn van de Europese Unie.