Oudste monument Peru

Aan de kust van Peru is het oudste monument van dat land ontdekt. Het ceremoniële pleintje is 5.500 jaar oud en ligt vlak naast de oude ruïneheuvel van Sechin Bajo. Daarmee lijkt het begin van de Zuid-Amerikaanse landbouwbeschavingen weer ouder te zijn dan bekend was. Duitse en Peruaanse archeologen hebben dat afgelopen week bekend gemaakt. Het plein is ongeveer veertien meter breed.

Zes jaar geleden werd de naburige Peruaanse ruïne Caral uitgeroepen tot de oudste stad van Zuid-Amerika: 4.600 jaar oud. Er moeten duizenden mensen hebben gewoond: het centrum mat 1 bij 0,6 kilometer en er stonden huizen tot zes verdiepingen hoog. Peru geldt als een van de zes landen ter wereld waar ongeveer vijfduizend jaar geleden steden ontstonden. Dat gebeurde ook in Mesopotamië, Egypte, China, India and Midden-Amerika.

Het nu gevonden pleintje bij Sechin Bajo hoort duidelijk tot een een bouwcultuur die aan Caral vooraf ging: nog geen stad, maar al wel een grote stenen constructie, die wijst op groeiende sociale verbanden. In dit gebied en deze periode komen veel van dit type cirkelvormige pleintjes voor. Tot nu toe werd gedacht dat de periode terug ging tot 5.000 jaar geleden, maar nu lijkt zij 600 jaar eerder te beginnen. Het eerste werd in 1965 ontdekt, op luchtfoto’s van het gebied.

Volgens de archeologen zijn er ter plekke nog wel constructies te vinden die ouder zijn dan het pleintje. „Onder dit plein hebben we al oudere lagen gezien, het lijkt wel of er nog vier of vijf pleintjes onder liggen”, zei een van hen tegen het persbureau Reuters. „Misschien werden ze iedere paar honderd jaar herbouwd.”