Hollandse kapitein

Met verbazing las ik dat er wereldwijd een tekort aan zeelieden zou zijn (nrc.next, 26 februari). We kunnen stellen dat er in de zeevaart hetzelfde gebeurt als in de tuinbouw: Nederlanders zijn `te goed` (lees: te duur) voor zeeman. We worden in hoog tempo weggejaagd door Russen, Filippijnen en Indiërs. Een rederij heeft het liefst alleen een Nederlandse kapitein. Ze staan niet te springen om die dure Hollanders.

    • Jan Schober Amsterdam