Geen vergunning voor mosselvisserij

Rotterdam. Het kabinet heeft ”onvoldoende aangetoond” dat mosselvisserij in de Waddenzee in het geheel geen schade veroorzaakt aan de natuur. Minister Verburg (LNV, CDA) kan daarom pas een vergunning verlenen, als zij nader onderzoek heeft laten doen naar de gevolgen van de mosselvisserij voor de natuur in dit Europees beschermde natuurgebied. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald in een zaak die was aangespannen door Vogelbescherming Nederland. De organisatie vreest dat door het opvissen van mosselen schade wordt veroorzaakt aan de bodem van de Waddenzee en er onvoldoende voedsel overblijft voor vogels.