Friesland zoekt weer lek in ambtenarenapparaat

Ja, geeft de Friese gedeputeerde Tineke Schokker (CDA) toe: „Je moet uitkijken dat je niet paranoïde wordt.” Want opnieuw heeft een provinciaal ambtenaar een geheim stuk doorgespeeld aan de pers. „Kwalijk”, vindt ze.

De Leeuwarder Courant (LC) publiceerde dit weekeinde uit een vertrouwelijke notitie aan Gedeputeerde Staten. Die meldt dat de verbouwing van het Provinciehuis 7 tot 10 miljoen euro duurder kan uitvallen dan de begrote 61,4 miljoen. De verbouwing wordt opnieuw aanbesteed, nadat drie aannemers zich terugtrokken wegens financiële risico’s.

Eerder werd vanuit het Provinciehuis een geheime nota van de Noordelijke Rekenkamer doorgespeeld aan Omrop Fryslân. Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden vervolgt niemand, want de rijksrecherche kon niet vaststellen wie het rapport aan de Friese omroep gaf. Vorige najaar werd een ambtenaar ontslagen die een journalist van de LC in een e-mail over de inhoud van een vertrouwelijke brief informeerde.

Statenleden zijn boos dat opnieuw een vertrouwelijke notitie op straat ligt. Fractievoorzitter Kramer van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) vraagt zich af of GS nog wel greep hebben op de ambtenaren. Fractievoorzitter Groeneveld (GrienLinks) vermoedt dat een boze ambtenaar het college een hak wil zetten. „Dat doe je niet. Een beetje loyaliteit is wel zo netjes.” CDA-fractievoorzitter Van der Ham wil een spoeddebat. „De doorgespeelde informatie kan de prijzen van aanbestedingen opdrijven. Dat is laakbaar.” Hij pleit ervoor de zorgvuldigheid rondom de procedures nog eens te toetsen. „We moeten geen politiestaat worden, maar dit wel uitzoeken. Ambtenaren zitten er voor het algemeen belang.”