Fietsersbond: pak vuile brommer aan

De Fietsersbond wil dat het kabinet gericht beleid gaat voeren om de uitstoot van vervuilende stoffen door bromfietsen aan te pakken.

„Bromfietsers zijn een vergeten categorie”, zegt directeur Hugo van de Steenhoven van de bond.

De Fietserbond heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit tijdens fietsritten door twaalf verschillende binnensteden. Daaruit blijkt dat fietsers grote kans lopen te worden blootgesteld aan een korte ‘piek’ hooggeconcentreerde ultrafijnstof als zij wachten voor een stoplicht of wanneer zij worden ingehaald door bromfietsers en auto’s.

De Fietserbond trekt de conclusie dat brommers krachtiger moeten worden aangepakt. Van der Steenhoven: „Brommers rijden vaak dicht in de buurt van fietsers. Gemeenten zouden veel meer werk moeten maken van de regel dat brommers op de rijbaan moeten rijden. Ook zou de overheid vervuilende brommers moeten uitfaseren en de aankoop van schone brommers financieel steunen.”

De directeur wijst erop dat de overheid wél veel beleid maakt voor vervuilende vrachtwagens, zoals subsidie van schonere trucks en de mogelijkheid milieuzones in de binnensteden te scheppen om vieze vrachtwagens te weren. „Maar voor brommers wordt eigenlijk nauwelijks iets gedaan.”

De meetinformatie van de Fietserbond is geanalyseerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. Dat keek vooral naar de blootstelling aan ultrafijnstof, een indicator voor verkeersgerelateerde luchtvervuiling. Over de gezondheidseffecten is nog weinig bekend. Wel zijn er „indicaties” voor een hogere kans op astma, hartinfarct, aantasting van de longfunctie en sterfte, aldus onderzoeker Hanna Boogaard.

De onderzoekers trekken drie conclusies. Zo blijkt uit de gegevens van de Fietsersbond dat tijdens ritten door de binnensteden automobilisten gemiddeld aan méér ultrafijn stof worden blootgesteld dan fietsers. Verder is de kans op ‘pieken’ aan hoge concentratie ultrafijnstof die ongeveer een seconde duren vooral groot voor fietsers. Tenslotte is de kans op blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof door fietsers vooral hoog als ze worden ingehaald door brom- of snorfietsers of auto’s, en als ze staan te wachten voor een verkeerslicht.

Onderzoeker Frank Borgman van de Fietserbond trekt in het blad van de bond de conclusie dat brommers „per seconde méér ultrafijn stof uitstoten dan vrachtwagens”. Hij omschrijft brommers als ‘ultrafijnstofkanonnen’. Die conclusie nemen de onderzoekers van het IRAS niet voor hun rekening. „Daarvoor moet u bij de Fietserbond zijn.”