Een jaar Belastingdienst

De Belastingdienst kwam dit jaar meerdere keren negatief in het nieuws. Een overzicht.

Jan Kees de Jager, de in februari vorig jaar aantreden staatssecretaris van Financiën (CDA), geeft in april toe dat de fiscus in „zwaar weer” verkeert.

20 april: De Jager kondigt aan dat de automatisering wordt vereenvoudigd. Over „vijf tot tien jaar” zijn de systemen vernieuwd.

16 mei: De Algemene Rekenkamer noemt de automatisering in 2006 „de achilleshiel van de Belastingdienst”. Net als in voorgaande jaren zijn er structurele problemen rond de inkomensafhankelijke toeslagen. De dienst houdt ook onvoldoende toezicht. De dienst weet niet voor welk bedrag zij voorschotten aan burgers heeft aangepast. Daardoor moet de dienst aanzienlijke bedragen terugvorderen.

12 juni: In een overleg met de Kamer erkent De Jager dat er over 2005 géén controle is uitgevoerd over de toeslagen voor de kinderopvang. Dat kan ook niet meer gebeuren. Ging om 78 miljoen euro.

4 juli: Tegen de Tweede Kamer zegt minister Donner (Sociale Zaken, CDA) dat de invoering van de wet Walvis onverantwoord was. De wet moest de loon- en premiebestanden van Belastingdienst en UWV aan elkaar koppelen. Dat zou de administratieve lasten van werkgevers verlichten. Het tegendeel gebeurde. De loongegevens over 2006 blijken onbruikbaar. De fiscus moet de gegevens bij ruim 100.000 bedrijven opnieuw opvragen.

30 juli: 30.000 belastingplichtigen, die recht hebben op een teruggave van inkomstenbelasting, moeten tot anderhalf jaar moeten wachten op die teruggave. De Tweede Kamer overweegt een parlementair onderzoek.

11 augustus: Bij het aanbesteden van ICT-projecten schond de Belastingdienst bewust de Europese aanbestedingsregels. Veel opdrachten gingen naar IBM.

6 november: Een derde van de mensen die vorig en dit jaar een zorg- of huurtoeslag hebben gekregen moet die naar verwachting geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Naar schatting gaat het in totaal om twee miljoen ontvangers. De terug te betalen bedragen variëren van enkele tientjes tot enkele duizenden euro’s per ontvanger.

24 november: Binnen de Belastingdienst bestaat brede weerstand tegen de dienstleiding. De top wordt in belangrijke mate verantwoordelijk gehouden voor de ernstige problemen waarmee de dienst nu kampt. De ambtenaren leggen de schuld voor een groot deel bij het topmanagement, onder leiding van directeur-generaal Jenny Thunnissen. Die zette in 2002 een reorganisatie in gang die de dienst „stuurloos” maakte. De dienstleiding wordt ook verweten zich niet verzet te hebben tegen bezuinigingen en het schrappen van banen op het moment dat de Belastingdienst extra taken kreeg.

27 november: Door de jarenlange problemen bij de Belastingdienst is de controle en het toezicht flink gedaald. Met het verslappen van het toezicht is ook de belastingmoraal verzwakt, blijkt uit gegevens van de Belastingdienst. Steeds meer belastingplichtigen denken dat de fiscus fraude niet ontdekt. De Belastingdienst overweegt het stuwmeer van 90.000 nog te behandelen bezwaarschriften collectief gegrond te verklaren. Het ‘generaal pardon’ gaat uiteindelijk niet door.

10 december: Door een „computerfout” bij de Belastingdienst hebben honderdduizenden werknemers een brief gekregen met de onjuiste boodschap dat zij een deel van hun in 2006 betaalde zorgpremie terugkrijgen. De betrokken werknemers en werkgevers krijgen een uitlegbrief.

27 februari: 730.000 burgers moeten hun belastingaangifte over de inkomsten in 2007 opnieuw indienen door fouten in een computerprogramma van de Belastingdienst. Ook blijkt de nieuwe software niet getest voor dat hij in gebruik genomen is. Staatssecretaris De Jager besluit de aansturing van de ICT-afdeling onder zijn directe verantwoordelijkheid te brengen. Directeur-generaal Thunnissen stuurt een excuusbrief en een verzoek om de aangiftes opnieuw op te sturen. De Tweede Kamer overweegt (opnieuw) een parlementair onderzoek.