Verschil tussen Energie en Vermogen onbekend

Er gaat bijna geen dag voorbij of uit een publicatie van de overheid over het onderwerp Energie blijkt dat het essentiële verschil tussen de begrippen Energie en Vermogen bij hen onbekend is. Met grote achteloosheid worden deze begrippen door elkaar gehaspeld. Hierdoor is niet te doorgronden waar men het nu eigenlijk over heeft. Zoals nu weer bleek uit de mededeling van minister Cramer na de afwijzing van de bouw van enige windmolens bij Woerden (NRC Handelsblad, 20 februari). Zij verkondigt met de provincie (Utrecht) afgesproken te hebben dat er tot 2011 aan windenergie 2.000 megawatt (MW) bij moet komen. Jammer voor minister Cramer is dat megawatts niets zegt over de hoeveelheid op te wekken hoeveelheid energie die immers in megawatturen (MWh`s) uitgedrukt zou moeten worden. Waarschijnlijk denkt minister Cramer aan 2000 MW geïnstalleerd, of maximaal vermogen van de windmolens. En die zullen met honderden onvoorspelbare variaties in stroomsterkte per jaar met zoiets als 500 MW effectief vermogen echt elektrische energie, dus die megawatturen (MWh`s) produceren. En dat klinkt wel heel anders dan die 2.000 MW. Waarvoor overigens zoiets als 700 tot 1.000 windmolens in de beklagenswaardige provincie Utrecht bij geplaatst zouden moeten worden. Het wordt tijd dat ambtenaren eindelijk eens uitgelegd wordt hoe zij met de twee totaal verschillende begrippen Energie en Vermogen moeten omgaan. Het zou een zuivere publieksinformatie bevorderen.