Teheran: VS leverden IAEA valse stukken

Iran beschuldigt de Verenigde Staten ervan vervalste documenten aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap te hebben overhandigd. De bedoeling zou zijn „het positieve karakter” van het nieuwe IAEA-rapport over het Iraanse nucleaire programma te ondermijnen. Dat was de boodschap van Iraanse ambassadeurs in diverse landen, die gisteren daarvoor persconferenties hielden.

Het IAEA-rapport, dat primair was gericht op beantwoording van oude vragen over het Iraanse programma, was op die punten inderdaad overwegend positief. Het betrof onder andere de contaminatie van onderdelen die door Iran in het buitenland waren aangeschaft en experimenten met polonium-210, dat ook voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Het rapport meldt dat de Iraanse antwoorden consistent waren met bevindingen van het IAEA en dat deze kwesties „op dit moment niet langer onopgelost zijn”.

Onder het hoofd ‘Beweerde studies’ meldt het IAEA echter dat „andere lidstaten” kort geleden documenten hadden voorgelegd, die militaire dimensies aan het Iraanse nucleaire programma suggereren. Het IAEA zegt dat de Iraanse antwoorden op de vragen die deze documenten oproepen nog worden afgewacht.

De documenten zijn eerder dit jaar door de Verenigde Staten aan het IAEA overhandigd. De Iraanse ambassadeur in Den Haag, Bozorgmehr Ziaran, zei gisteren dat Washington het IAEA pas 15 februari toestemming gaf ze ook aan Iran te tonen, terwijl ze afkomstig waren van een laptop die al meer dan drie jaar geleden uit Iran naar het Westen zou zijn gesmokkeld.

Ziaran zei dat Iran de documenten nog onderzoekt, maar dat ze volgens de eerste bevindingen vals zijn. Hij vergeleek het met de „door Washington gemanipuleerde informatie over Irak om een aanval te rechtvaardigen”. Overigens meldt het rapport ook dat Iran nog steeds in strijd met VN-Veiligheidsraadsresoluties uranium verrijkt, maar Iran zegt dat dit zijn recht is en betwist dat niet.

De VS willen nu zo snel mogelijk een derde sanctieresolutie tegen Iran. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn het al over een tekst eens, maar onderhandelingen duren voort met niet-permanente leden die niet erg enthousiast zijn. Het gaat om Libië, Zuid-Afrika, Vietnam en Indonesië. Eerdere resoluties zijn alle unaniem aangenomen; het ontbreken van eenstemmigheid zou de boodschap verzwakken.