Stagflatie dreigt in Hongarije

De storm die in augustus in het Westen is opgestoken, verplaatst zich nu in oostelijke richting. Hongarije, een van de slachtoffers, heeft besloten de vaste wisselkoers van zijn munt, de forint, los te laten. Hoewel het beter kan zijn een zeil te strijken dan met een gebroken mast te eindigen, bevindt Hongarije zich in gevaarlijk water.

Een kleine vloot van Midden-Europese landen deelt het fundamentele probleem van Hongarije: te veel jaren van (met kredieten gefinancierd) zeilplezier. De kapitaalstromen hebben de economieën de wind in de rug gegeven en de groei opgezweept tot zo’n 5 procent per jaar, maar ook voor hogere importen gezorgd. De overvloed aan kredieten wordt nu weerspiegeld in de tekorten op de betalingsbalans – de breedste graadmeter voor de handel.

Het tekort op de Hongaarse betalingsbalans van zo’n 5 procent van het bruto binnenlands product is groot en komt in de buurt van dat van de Verenigde Staten. Maar het is bescheiden in vergelijking met de tekorten van Turkije, Roemenië, Estland, Bulgarije en Litouwen, die allemaal hoger zijn dan 14 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en dat van Letland, dat de 25 procent nog overtreft.

Deze enorme tekorten zijn gefinancierd door overvloedige kapitaalstromen. Maar die wind is gaan liggen, waardoor de druk op de forint is toegenomen. Aangewakkerd door de zwakte van de munt en de kredietgroei is de inflatie gestegen naar 7 procent, meer dan twee maal de door de centrale bank beoogde 3 procent. Hoewel de forint maandag steun kreeg van zijn nieuwe vrijheid, zou de munt wel eens snel door het ijs kunnen zakken.

Dat is een grote zorg in Hongarije, waar de in Zwitserse franken genoteerde hypotheken zich snel hebben verspreid. Nu de vaste wisselkoers is verdwenen, worden de Hongaarse huiseigenaren met een valutarisico geconfronteerd. Ze zullen meer forinten nodig hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

De centrale bank zal niet willen dat de forint water maakt of dat de inflatie nog hoger stijgt. Een verhoging van de rente, momenteel op 7,5 procent, ligt voor de hand. Dat zal een onwelkome tegenwind voor de groei betekenen, die in het vierde kwartaal van vorig jaar toch al onder de 1 procent is gedoken. De groeivertraging bij de Hongaarse buurlanden, die ook met forse tegenwind te maken hebben, helpt ook niet mee.

Daarom bevindt Hongarije zich plotseling in stagflatiegevaar, waardoor veel kredietnemers in de problemen kunnen komen. De kredietstorm lijkt overal waar hij woedt dezelfde gevolgen te hebben.

Ian Campbell

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Ian Campbell