Risico op malaria kleiner dan gedacht

rotterdam. In Midden- en Zuid-Amerika is het risico op malaria kleiner dan tot dusver aangenomen. Zelfs in Afrika, dat het zwaarst van malaria te lijden heeft, is het risico op diverse plaatsen verrassend gering. Malariaonderzoekers uit Kenia en Engeland geven deze week in internettijdschrift PLoS Medicine een gedetailleerd overzicht van de kansen malaria op te lopen. Het blijkt dat zo`n 2,37 miljard mensen de kans lopen besmet te raken door de malariaparasiet. Voor 1 miljard van hen is die kans echter uiterst klein. De onderzoekers berekenden de kans uit de aanwezigheid van de parasiet en de gemiddelde maandelijkse en jaarlijkse temperatuur in het gebied: een maat voor de vermeerderingskans van de parasiet. Verder werd rekening gehouden met de aanwezigheid van open water en vochtige lucht, beide doorslaggevend voor de overleving van de mug die de parasiet verspreidt. Ook werd de bevolkingsdichtheid in de malariagebieden beschouwd. Was de kans op het voorkomen van malaria per duizend mensen per jaar kleiner dan 0,1, dan werd die kans `gering` genoemd.