Ook niet-communisten in Cubaans parlement

In het artikel over Castro op de voorpagina van NRC Handelsblad van 19 februari, wordt vermeld dat de assemblee geheel bestaat uit communistische partijleden. Dit is niet juist. Van de 614 leden van de nationale assemblee is een groot deel (enkele honderden) geen lid van de communistische partij. Lidmaatschap is namelijk geen voorwaarde om gekozen te worden. Het is de communistische partij zelfs uitdrukkelijk verboden om kandidaten te nomineren. Dit is grondwettelijk vastgelegd. De kandidaten voor het parlement worden voor ongeveer de helft rechtstreeks vanuit de wijken voorgedragen, de rest door de sociale organisaties. In principe kan iedere burger hierbij kandidaat zijn. In dit opzicht is het Cubaanse systeem dus niet minder democratisch dan het Nederlandse, waar de keuze beperkt wordt tot een select gezelschap van voorgeselecteerde kandidaten.