Niet allemaal partijleden

In het artikel over de opvolging van Fidel Castro (nrc.next, 20 februari) wordt vermeld dat de assemblee geheel bestaat uit communistische partijleden. Dit is niet juist. Van de 614 leden van de nationale assemblee is een groot deel (enkele honderden) geen lid van de communistische partij. Lidmaatschap is geen voorwaarde om gekozen te worden. Het is de communistische partij zelfs verboden om kandidaten te nomineren.

Dit is grondwettelijk vastgelegd. De kandidaten voor het parlement worden voor ongeveer de helft vanuit de wijken voorgedragen, de rest door de sociale organisaties. In principe kan iedere burger kandidaat zijn. In dit opzicht is het Cubaanse systeem dus niet minder democratisch dan het Nederlandse, waar de keuze beperkt wordt tot een gezelschap van voorgeselecteerde kandidaten.

    • K.B. de Roos Winterswijk