Naar een democratie, als dagelijks volksfeest

Zijn column `Feest van de democratie` (NRC Handelsblad, 20 februari), sluit Ben Knapen af met de opmerking dat `yes we can` erg leuk is, maar geen toverwoord om de werkelijkheid mee uit te schakelen. Daarvoor is inzicht een eerste vereiste. Zonder inzicht immers geen uitzicht! In het bijzonder doel ik daarbij op het inzicht dat de werkelijkheid niet door verdeeldheid maar door eenheid wordt gekenmerkt.

Helaas gaat de politieke vertaling daarvan ons partijpolitiek bestel te boven, omdat dit niet gestoeld is op een monistische maar op een dualistische kijk op de werkelijkheid. Ons veelpartijenstelsel is dan ook geen verenigend maar een verdelend stelsel. Vandaar dat onze partijpolitici er met elkaar nooit in zullen slagen grip te krijgen op de werkelijkheid, met alle negatief maatschappelijke consequenties van dien.

Om aan deze moedeloos makende realiteit een einde te maken, dus het stagnerende democratiseringsproces weer vlot te trekken en in goede banen te leiden, wordt het dan ook tijd voor een publieke discussie over de onvolmaaktheid van de dualistische grondslag van ons bestel. Wat dat betreft ligt hier voor de publieke omroep een uitgelezen taak weggelegd om van de democratie een dagelijks volksfeest te maken, zonder poppenkast, marketingtrucs, met ragfijn georganiseerde spontaniteit en met het grote geld op de achtergrond.