Langere lijst wachtenden werkplaats

De wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening, waar mensen met een handicap onder begeleiding werken, zijn fors opgelopen. Sinds 2002 is het aantal wachtenden verdrievoudigd. In 2006 wachtten 19.640 mensen op een werkplek, 28 procent meer dan in het jaar ervoor.

De Inspectie Werk en Inkomen, die toezicht houdt op de sociale werkvoorziening, heeft vandaag twee rapporten gepubliceerd over deze sector. Daarin staat dat de vraag naar plaatsen in de sociale werkvoorziening toeneemt door de sterke groei van het aantal jongeren bij wie al op jonge leeftijd een handicap wordt vastgesteld. Vaak gaat het om psychische stoornissen. Om ze toch aan het werk te krijgen, worden ze bij de sociale werkvoorziening aangemeld.

Ook vanuit de bijstand komen er steeds meer aanmeldingen. Volgens de Inspectie neemt de complexiteit van de handicaps toe, waardoor zelfs de sociale werkvoorziening moeite heeft om deze mensen te plaatsen.

In 2006 plaatsten de 111 organisaties voor sociale werkvoorziening 600 mensen meer dan volgens de taakstelling moest. Toch zijn de wachtlijsten verder opgelopen, omdat er weinig uitstroom is . Staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) wil de Wet op de sociale werkvoorziening (WSW) dit jaar herzien.