jongeren bidden voor China

Naar verwachting vijfhonderd tot duizend jongeren doen zaterdag mee aan een bidstonde in Zwolle om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen in China. „Door de Spelen zijn de schijnwerpers gericht op China. Maar er moet ook aandacht zijn voor de zaken die daar misgaan”, aldus een woordvoerder van het organiserende Open Doors.

Het evenement is onderdeel van de bidactie Shockwave waar wereldwijd jongeren uit 47 landen aan meedoen. Kijk op: www.opendoors.nl