Heropening Rijks is weer uitgesteld

De renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op omdat er geen aannemer is die het werk wil doen voor een bedrag van rond de 134 miljoen euro.

Minister Plasterk (Cultuur) wil het werk niet gunnen aan de aannemer BAM, die er 222 miljoen euro voor vraagt. Dat is 88 miljoen meer dan de 134 die de Rijksgebouwendienst en een onafhankelijk adviesbureau reëel achten.

De heropening van het Rijksmuseum wordt nu, „indien geen verdere tegenslagen volgen”, voorzien voor eind 2012, met een uitloop naar 2013, schreef minister Plasterk gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Oorspronkelijk was de heropening gepland voor 2006. In 2002 werd die prognose met twee jaar verlengd tot 2008. De renovatie wordt nu opnieuw internationaal aanbesteed volgens de Europese regels. Pas dit najaar worden nieuwe offertes verwacht.

Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer zich te realiseren dat een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum nog langer wordt onthouden aan de groot publiek en zegt dat ten zeerste te betreuren. Maar hij ziet geen andere weg, vanwege zijn doel om zorgvuldig om te gaan met collectieve middelen. „Ik ben niet bereid de nu geoffreerde prijs te betalen.”

Sinds 11 juli 2007, toen een van de twee aannemers met wie werd onderhandeld zich terugtrok omdat de opdracht niet meer in zijn portefeuille paste, heeft het rijk uitsluitend overlegd met BAM.

De afgelopen jaren is de verwachte heropening van het Rijksmuseum keer op keer uitgesteld. De sluiting werd in 2004 al fors vervroegd door de ontdekking van asbest in het hoofdgebouw. Sindsdien is een deel van de collectie te zien in de Philipsvleugel.

Slechts één keer was er goed nieuws. Begin 2006 versnelde het Amsterdamse stadsdeel Oud Zuid de goedkeuringsprocedure. „We kunnen nu echt vier tot zes maanden eerder beginnen met bouwen”, zei projectcoördinator Frans van Ieperen van het Rijksmuseum destijds.

Eerder had de voorbereiding flinke vertraging opgelopen door de bezwaren van het stadsdeel en omwonenden tegen de entree van het Nieuwe Rijksmuseum in de onderdoorgang, waar ook fietsers doorheen moeten. Inmiddels is in de plannen van de Spaanse architecten Ortiz en Cruz de entree verplaatst naar de zijkant van de onderdoorgang.

Op het ogenblik gebeurt er vrijwel niets in het Rijksmuseum, zegt woordvoerder Boris de Munnick. Alle voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitbreken van de volgebouwde binnenhoven zijn klaar. „Er wordt alleen nog gewerkt aan de reconstructie van de kleurige wandschilderingen en decoraties zoals architect Pierre Cuypers die in 1885 liet aanbrengen in de trappenhuizen, de voorhal, de eregalerij en de Nachtwachtzaal. In de 20ste eeuw verdwenen ze onder de moderniserende witkwast, toen de decoraties te ouderwets werden bevonden, ook omdat de aandacht zouden afleiden van de geëxposeerde kunst.

Het plan voor de renovatie van het Rijksmuseum dateert van 1999 toen het kabinet-Kok daarvoor een meevaller van 100 miljoen gulden ter beschikking stelde. In 2003 waren de voorziene kosten opgelopen tot een veelvoud daarvan: 272,5 miljoen euro.