Gronings spookdorp moet van de kaart

GANZEDIJK. Het Groningse spookdorp Ganzedijk wordt waarschijnlijk helemaal met de grond gelijkgemaakt. Alle zestig huur- en koopwoningen in Ganzedijk vallen dan ten prooi aan de slopershamer. De bewoners zijn fel tegen de plannen en zijn bezig met een tegenvoorstel. Volgens de gemeente Reiderland, waar het gehucht onder valt, is er geen toekomst meer voor het dorp dat al jaren kampt met ernstige leegstand. ”Het beste is Ganzedijk als samenleving te laten eindigen en terug te geven aan de natuur”, zei wethouder Ruud Hietbrink gisteren. De plannen om het volledige dorp tegen de vlakte te gooien, zijn afkomstig van de Koöperatieve Architectenwerkplaats in Groningen die in opdracht van de gemeente Reiderland onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van het dorp. Volgens de onderzoekers is voor het verpauperde dorp maar een oplossing: de slopershamer.