Den Bosch belooft overleg met buurt

Het gemeentebestuur van Den Bosch wil in de toekomst beter overleggen met bewoners en wijkraden over opvanghuizen voor daklozen.

Dat hebben burgemeester Ton Rombouts (CDA) en wethouder Jetty Eugster (participatie en zorg, CDA) gisteravond toegezegd aan de gemeenteraad.

De raad vroeg het college van B en W om toelichting over de komst van een junkhostel in de Kruiskamp. Daar zouden vijftien daklozen met verslavingsproblemen onder begeleiding gaan wonen. Het pand brandde afgelopen vrijdag vrijwel geheel af, twee dagen nadat in de wijk een informatiebijeenkomst over het hostel werd gehouden. Daar liepen de emoties hoog op, bewoners waren tegen de komst van de junks naar hun wijk en leken geen gehoor te krijgen.

Vanochtend werd overigens duidelijk dat er geen bewijs is dat de brand is aangestoken.

Naar aanleiding van de onrust surveilleerde de politie extra in De Kruiskamp. De eigenaar van het pand, woningcorporatie Brabant Wonen, had de drie tijdelijke bewoners die het pand tegen kraak moesten beschermen daags voor de brand gewaarschuwd. Bewoners zouden hun woede wel eens op het gebouw kunnen richten.

Na de brand van vrijdagavond sprak burgemeester Rombouts het vermoeden uit dat er sprake was van brandstichting, buurtbewoners hadden daar die woensdag over gespeculeerd.

Het college legde met de keus voor de locatie aan de Churchilllaan in de Kruiskamp een negatief advies van de politie naast zich neer. Die vond dat er te veel scholen in de buurt staan. Wethouder Eugster erkende gisteren dat de locatie niet ideaal is, maar dat „de noodzaak om deze mensen te huisvesten zwaarder woog dan de bezwaren”.

De gemeente zoekt door naar een nieuwe locatie voor een hostel in de Kruiskamp. Later moeten er meer volgen in andere wijken in Den Bosch.

De SP diende een motie van wantrouwen in tegen het college, maar die werd niet door een meerderheid gesteund.