correcties & aanvullingen

Aantal geborenen ooit

In de rubriek next question (Hoeveel Nederlanders hebben tot nu toe geleefd?, dinsdag 26 februari) wordt ten onrechte gesproken van ruim 160 miljard mensen die ooit geboren zouden zijn. De berekening van demograaf Carl Huib kwam in werkelijkheid uit op ruim 106 miljard geborenen, zoals een dag eerder juist in de krant stond.