Zalm onderzoekt Defensiebegroting

Den Haag, 26 febr. Oud-minister van Financiën Gerrit Zalm wordt voorzitter van de commissie die het onderzoek naar de begroting van Defensie verricht. Dit onderzoek moet leiden tot een structurele oplossingen voor de financiële problemen waar het ministerie momenteel mee kampt. De commissie begint in maart met een startconferentie. Het onderzoek moet najaar 2009 klaar zijn. In de commissie zitten verder wetenschappers als Ko Colijn, Ben Knapen en Monica den Boer, hoge officieren buiten dienst als Marcel Urlings, senator Frank van Kappen (VVD), en een topambtenaar van Financiën.